STEM CELL NUTRITION FOR BETTER HEALTH AND INCOME!

Tin nhan chuc ngu ngon

SMS chuc ngu ngon

Nhung loi chuc ngu ngon

SMS Chúc Ngủ Ngon và Chào Ngày Mới!
Mau 1
.:!|!:._.:!|!:.
":::chüc::'"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::: pan :::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":::ngu?::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::ng0n.::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
"::GoodNight::"
"'-!|!-""-!|!-'"


Tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn SMS 9073 gửi 8709 để nhận tin nhắn này

Mau 2
. ..:Giấc Mơ Đẹp:.. .
__:♥____:♥:____♥:__
.. ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆
.. .. .. .. .. .. ..°☆ °☆°
|""\|""|:" *.* ":☆.
| |gủ _.-"。°.
|__| \__|gon nhé . .


Tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn SMS 9074 gửi 8709 để nhận tin nhắn này
Mau 3
|""""\|""|:" *.* ":
| '| ''| '| gay -"
|__|\.___|:'*.,.*'
I""\/""I:" *,* ";
I 'I\/I' I oi -- "
I_'I I'_I' *.,.* '
\'"\/"'/;"*,*" ;
\ \/ / ui -"
\_./ '*.,.*'
\'"\/'"/ " *,* ";
\ \/ / e? _"
\_./:" *.,.* "
 
Tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn SMS 9075 gửi 8709 để nhận tin nhắn này

Mau 4
 
°°○☆1。°°○ .☆ .
。°。☆2○。。°
○☆3^_^ . . ° ○.
_Çkủç°°(^_^)。°°○
°○ ☆Ñgủ_ 。○ .
_Ñgön°。 。^_^ . .


Tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn SMS 9076 gửi 8709 để nhận tin nhắn này

Mau 5
Dung yen !
Gio tay len !
,________________.
%!!!!_ '''_,===='
/_"_/-'-'
Cuop day !
Nam len giuong!
Nham mat lai...
San sang chua ?
C
CH
CHU
CHUC
CHUC N
CHUC NG
CHUC NGU
CHUC NGU N
CHUC NGU NG
CHUC NGU NGO
CHUC NGU NGON
Tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn SMS 9077 gửi 8709 để nhận tin nhắn này
Mau 6
。 __::_______ ★
☆/_________/\ 。。
。|_画_画_|_'| ☆
|""\|""|:" *.* ":
| |gu _.-"
|__|\__|gon nhe !

Tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn SMS 9078 gửi 8709 để nhận tin nhắn này

 
Mau 7
.-------..
/ .----._/
/ /__/""/
'.________/ood
/""". / ""/
/ \/ /
/ /\ /
/__,/ \__/ight!

Tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn SMS 9079 gửi 8709 để nhận tin nhắn này

Mau 8
。☆。*。☆。
★。\|/。★
* 汇h凹C'几G凹 *
★。Ng回几。★
gj合c从o☆+)€p
Chuc a ngu ngon nha.tang a ne.


Tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn SMS 9080 gửi 8709 để nhận tin nhắn này

Mau 9
CHUC NGU NGON
_.---._ |
' |---. /
'-.___.- | | !___!C
|\ |
| \ | .---. ?
| \ |'-.__'!" !___!
|\ |
| \| .---. _.--._
'.__.T ".___." |\|
_! !_____________
/\___.G9.___..___\
|::|_:::_ fUll hOusE.

Tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn SMS 9081 gửi 8709 để nhận tin nhắn này
Mau 10
°°○☆1。°°○
。°。☆2○。。
°○☆3 ÇHÜÇ°°。。°°○°○
☆☆ ○ÑGÜ_ ÑGØÑ°!。 。○-("- .-")

Tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn SMS 9082 gửi 8709 để nhận tin nhắn này

Mau 11
☆ •.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.• ».•º`•.CHUC.•
´º•.« ☆ .•'(¸.•'´*¤*`'•.¸)`'•.
、、、、、、 ☆• .¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)
¸.• ».•º`•. EM.•´º•.« ☆ .•'(¸.•'´* ¤*`'•.¸)
`'•. 、、、、、、 ☆• .¸ (`'•.¸*
¤*¸.•'´)¸.• ».•º`• .NGU.•´º•.« ☆ .
•'(¸.•'´*¤*`'•.¸)`'•. 、、、、、、
☆• .¸(`'•.¸*¤*¸.•'´) ¸.• ».•º`• .NGON.•
´º•.« ☆ .•'(¸.•'´* ¤*`'•.¸)`'•.
、、、、、、 。ーゞ 丷 My |0
V3 ☆。 ღHAPPYღ。 ☆

Tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn SMS 9086 gửi 8709 để nhận tin nhắn này
Mau 12
〇☆。〇。☆○
。★。。 ★○.○
. ○ 汇h凹C’。、.
几g凹’〇。。、.
★.。 Ng回几 . . . .
.。丷à★。Gi合'c
从ơ。☆。Đ€.P!
〇☆。〇。☆○

Tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn SMS 9087 gửi 8709 để nhận tin nhắn này
Mau 13
。☆。*。☆。
★。\|/。★
* 汇h凹C'几G凹 *
★。Ng回几。★
gj合c从o☆+)€p

Tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn SMS 9075 gửi 8709 để nhận tin nhắn này

 

 

Copyright © 2012 PhoHien.Hexat.Com